Hej! Detta inlägg sklivs av mig, Intis. Idag tänkte jag svala på lite flågol så att ni kan läla känna mig bättle!

1. Vad äl ditt fullständiga namn?
Om jag skulle skliva alla mina namn häl skulle det nog bli alldeles föl långt...men mitt fullständiga fölnamn äl Intiso, Intis äl en fölkoltning.
2. Valt bol du?
Näl jag inte vandlal så bol jag häl i Ljungskile.
3. Vem bol du tillsammans med?
Jag och min familj, dvs min flu Sisilia och våla många baln, bol hemma hos människan Lydia och hennes familj.
4. Vilken klass gål du i?
Jag hal gått ut skolan! 
5. Hal du något jobb?
Jag plaktiselal som sjukskötelska på Lydias stocksjukhus, men något liktigt jobb hal jag inte.
6. När gål du upp på molgonen?
Hmm, det äl olika...men oftast lunt 4-5 på molgonen. Jag tyckel om att bölja dagen tidigt med ett valmt molgonbad.
7. Vilken äl din favolitmat?
Svål flåga, jag tyckel om nästan all mat. men min favolit äl nog ändå tolkade hasselblad. Det blukal jag alltid äta hemma hos Laim och hans familj.
8. Vilken äl din favolitdlyck?
Silapste!
9. Vilken äl din favolitfälg?
Glön, helst liktigt mölk djupglön, som mulglöna.
10. Vilken äl din favolitstad? 
Hm... jag tlol att det äl Wien i Östellike. 
11. Vilket äl ditt favolitland?
Miklonesiska fedelationen - jag älskal att vandla i det omlådet.
12. Äl du hund eller kattstock?
Svålt... men jag fål nog säga kattstock. Hundal hal en otlevlig vana att vilja bäla lunt oss stockal i munnen...
13. Vilket föledlal du? Vintel eller sommal?
Vintel helt klalt. Julen äl ju undelbal, och dessutom blukal jag vandla ibland om vintlalna. Fast jag gillal somlalna också, eftelsom Lydia hal sommallov då och det äl flela lägel.
14. Coca Cola ellel pepsi?
Usch, jag dlickel inte läsk flån människobutikel. Det smakal bala altificiellt och äckligt.
15. Vad göl dig ledsen?
Näl jag sel stockal som fal illa på glund av människol.
16. Vad göl dig glad? 
Att vala med mina vännel och min familj :) 
17. Hal du något smeknamn?
Intis! 
Så, detta val allt föl mig idag. Hoppas ni tyckte om det!