De allra flesta människor på vår jord har ingen aning om vad en stock är för något. Somliga har inte ens hört ordet stock, och det är endast ytterst få som har kommit till insikt om denna fantastiska sanning: att stockar är intelligenta varelser som faktiskt lever.

Men vi människor är ibland en smula trångsynta. Som stocktroende hamnar jag relativt ofta i diskussioner rörande stockar, och är nästan alltid så att personen jag diskuterar med, trots bevisen som läggs fram, tycks tro att stockarna bara är ett resultat av en alltför livlig fantasi. Sorgligt nog beror detta oftast på okunskap.

Så vad är då egentligen stockar? Ja, det enklaste vore förstås att kalla dem djur. Men detta vore inte helt rätt, eftersom stockar är intelligenta. De har sitt eget, komplexa språk och kan lära sig att tala människospråk, dock med viss brytning (t.ex. så kan ingen stock uttala bokstaven ”R”. De ersätter den oftast med L).

De är på det sättet mänskliga, men några människor är de förstås inte heller. Nej, stockarna är en helt egen, unik art.

 


I mänskliga ögon ser stockar ofta ut som träpinnar, grenar eller kvistar. De större stockarna betraktas som nedfallna träd. Det verkar ofta omöjligt för människor att förstå att stockarna lever – de består ju bara av trä? Men faktum är att stockarna har en fantastisk, komplicerad anatomi som består av långt mer än bara trä. De har bl.a. ett hjärta som har många otroliga egenskaper. Deras anatomi skiljer sig dock extremt mycket från det vi är vana att se – de har ex. inte vad vi skulle kalla ett blodomlopp.

Det finns, som ni kanske redan vet, många olika typer av stockar. De kan se ut på alla möjliga vis - tjocka och smala, långa och korta, med bark och utan bark. På bilden ser ni skisser av några olika stocktyper.

 


Allt trä, alla pinnar vi hittar, är inte stockar. Stockar är någonting mera. De har liv. De kan röra sig. De kan tala. Men en av stockens fascinerande egenskaper, som de kan använda vid ex. hot, är att de kan maskera sig. När en stock maskerar sig kommer den i mänskliga ögon bara att se ut som en vanlig pinne. Detta är anledningen till att stockar ofta förblir oupptäckta när de träffar på människor.

Jag hoppas att ämnet har klarnat något, men tveka inte att ställa frågor! Det är svårt att sammanfatta så mycket information i ett enda inlägg, man skulle kunna skriva många böcker och ändå inte få med allt.